Kuhmon Kamarimusiikki on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Tätä työtä on lähdetty tekemään tietoisesti jo vuonna 2018, jolloin organisaatio osallistui ensimmäiseen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän koulutustilaisuuteen sekä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -koulutuksiin. Kuhmo-Suomussalmen matkailualue Wild Taiga valittiin tuolloin myös Visit Finland Sustainable Travel -pilotiksi.

Päämäärätietoiseksi työn teki Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän valinta vuonna 2019. Tuolloin päätettiin omasta ympäristöstrategiasta, määritettiin tavoitteet ja toimenpiteet. Ekokompassin auditointi tehtiin ja sertifikaatti saatiin kesällä 2021. Sitä ennen oltiin jo Ekokompassi-kandidaatti ja kirjattiin vuosien 2019 ja 2020 tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia Ekokompassi-järjestelmään.

STF-merkin saaminen oli festivaalin vuoden 2022 tavoite. Merkki saatiin joulukuussa 2022. STF täydentää ekologisen kestävyyden rinnalle sosio-kulttuurisen kestävyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteet ja toimenpiteet.

Kokonaisvaltainen kestävän matkailun kehittämissuunnitelma on festivaalille tärkeä. Kuhmon Kamarimusiikki on sitoutunut Suomen tavoitteiseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

POLKU

Kestävä kehitys ja vastuullisuus tarkoittavat ennen kaikkea määrätietoista etenemistä valitulla polulla. Jokaisessa vastuullisuuden osiossa on yleisiä tavoitteita ja vuosikohteisia toimenpiteitä.

Ekologiseen kestävyyteen kuuluvat mm. ympäristöystävällisen energian käyttö, jätteiden määrän ja lajittelun tehostaminen sekä logistiikan ja liikkumiseen ekologisuuteen panostaminen. Osana sosio-kulttuurista kestävyyttä mm. parannetaan vierailijakokemuksia asiakaspalautteiden pohjalta, huomioidaan paikallisyhteisö tärkeänä osana omaa toimintaa sekä viestitään vastuullisuustyöstä. Taloudelliseen kestävyyttä rakennetaan mm. tekemällä festivaalia taloudellisesti kestävästi, edistämällä kestävää matkailua yhteistyökumppaneiden kanssa sekä panostamalla vastuullisiin hankintoihin ja materiaalitehokkuuteen.

Tehtyjä toimenpiteitä on jo lukuisia. Tässä muutama esimerkki: Kuhmon toimistolla on siirrytty uusiutuvaan energiaan, juna- ja bussiyhteyksiä on käytetty entistä enemmän, esitteitä on tehty osittain sähköisinä ja painotuotteina tehdyt esitteet on kompensoitu hiilineutraaleiksi. Paljon työtä on edessä. Polulla ei aina osata eikä voida edetä suoraan, mutta organisaatiolla on selkeä, yhteinen päämäärä.

Festivaalin hiilijalanjälki

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Kuhmon Kamarimusiikille on ollut tärkeätä saada tietää lähtötilanne hiilijalanjälkensä osalta. Festivaalin ensimmäinen hiilijalanjälki on laskettu vuoden 2019 osalta. Vuodeksi valittiin festivaalin lähihistorian suurin festivaali eli vuosi, jolloin oli 50-vuotisjuhlat. Työ tehtiin yhteistyössä Lumme Energian kanssa.

Vuoden 2019 hiilijalanjälki oli 88 000 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia. Se muodostui seuraavasti: liikematkustus (taiteilijat ja kesähenkilökunta) 58 %, energian kulutus kiinteistöissä ja ostoenergia 15 %, kuljetukset 9 %, tarvikkeet ja hankinnat  7 %, ruoka ja juoma 4 %, jätehuolto 3 %, markkinointimateriaalit 2 %, liikematkustus (vakinainen henkilökunta) 2 % sekä töihin matkustaminen (vakinainen henkilökunta) lähes 0 %.

Festivaalin toinen hiilijalanjäljen mittaus tehtiin Lumme Energian kanssa vuoden 2021 festivaalista, jolloin puolestaan oli lähihistorian pienin festivaali. Festivaali saatiin tuolloin toteuttaa koronan takia koronarajoituksin vain 50 %:n kapasiteetilla. Hiilijalanjälki oli tuolloin 49 000 kgCO2e. Vähennystä edelliseen mittaukseen verrattuna oli 39 000 kgCO2e. Se muodostui seuraavasti: liikematkustus (taiteilijat ja kesähenkilökunta) 49 %, energian kulutus kiinteistöissä ja ostoenergia 22 %, kuljetukset 8 %, tarvikkeet ja hankinnat  8 %, jätehuolto 6 %, ruoka ja juoma 3 %, markkinointimateriaalit 1 %, liikematkustus (vakinainen henkilökunta) 1 % sekä töihin matkustaminen (vakinainen henkilökunta) 2 %.

HIILIJALANJÄLJEN HYVITTÄMINEN

Kuhmon Kamarimusiikki halutaan jatkossakin järjestää kansainvälisenä tapahtumana. Tämä tarkoittaa sitä, että festivaalille tulee aina kansainvälisiä taiteilijoita ja siten matkustamisen hiilijalanjälki tulee olemaan korkea. Tämän takia olemme kumonneet osan vuoden 2021 osalta taiteilijoiden ja henkilökunnan matkustamisen hiilijalanjäljestä ostamalla EU:n päästöoikeuksia sekä Green Carbonin kotimaisia metsähiilinieluja. Vuoden 2023 osalta kumottiin kokonaan taiteilijoiden ja kesähenkilökunnan hiilijalanjälki ostamalla EU:n päästöoikeuksia. Ostamalla EU:n päästökauppajärjestelmästä päästöoikeuksia estetään päästöjen syntymistä muualla.